FAU Valderøy Barneskole

Hvem er vi?

Styret;

FAU-Leder; Silje Brungot

Nestleder;

Kasserer; Jenny-Ann Valderhaug

Sekretær; Anja Løkling

Samt alle Foreldrerepresentanter og Vara for alle klasser fra 1.-7. trinn.

  • Vi i FAU er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta og engasjere seg. Alle som har barn på Valderøy Barneskole er medlemmer av FAU, og kan delta på møtene som holdes kl. 19 hver første tirsdag i hver måned i skoleåret. Der har alle talerett, men kun valgte representanter/vara har stemmerett for klassene ved avstemming.
  • Vi ønsker å legge til rette der vi kan, for at barna våres skal ha en trygg og forutsigbar hverdag på skolen.
  • Vi mener det er viktig at barna har en aktiv skolehverdag, og kjøpte derfor inn nye rumpeakebrett i vinter for at alle skulle ha mulighet til å ake og leke ute i snøen.
  • Vi mener at sikkerhet i trafikken er veldig viktig, så vi innførte “Trafikk-vakt”-ordning, for å sørge for at noen står og passer på det trafikkerte området inne på skolen hver morgen. Ulykker skjer fort, og vi ønsker å legge til rette for at sjansene for de verste uhellene er minimal! Vi har ingen barn å miste; de er alle uerstattelige! Vi har også delt ut reflekser til alle barna fra 1. til 4. trinn, sammen med informasjon om hvorfor det er så viktig å bruke denne når man ferdes i trafikkerte områder.
  • Vi synes også at det er veldig viktig å legge til rette for at så mange som mulig kan gå og sykle til skolen. Både for miljøet sin del; med redusert biltrafikk på øya vår, men også fordi det har mange helsemessige fordeler. Fysisk og psykisk helse er tett bundet til hverandre, og vi mener at det er på tide å gjøre noe med forholdene som er langs skoleveiene. Vi har nå startet et prosjektsamarbeid med Giske Kommune, der vi skal innføre en “Hjertesone” rundt skolen vår. Dette betyr at vi skal redusere mengden biltrafikk ved skolens område og legge best mulig til rette langs veiene til og fra skolen, slik at selv de minste elevene kan ferdes trygt til fots og på sykkel. Det vil komme fortløpende informasjon underveis i arbeidet; vi skal prøve å holde dere best mulig oppdaterte hele veien.
  • Vi har blitt enig med skolen om at barna skal få opplæring om trafikk på skolen, så Trygg Trafikk sin plan er implementert i skolens planverk. Det vil også komme muligheter for et sykkelkurs til våren/høsten for de litt større elevene.

 

  • Det er viktig for oss å være tilgjengelig for alle foreldre/foresatte og elever ved Valderøy Barneskole. Dersom det er noe du/dere ønsker at vi skal gjøre noe med eller svare på; send oss en e-post! Samtlige representanter/vara i FAU Valderøy Barneskole har skrevet under på en formell Taushetserklæring, for at dere skal oppleve det som trygt å ta opp viktige saker med oss.

leder@vbsfau.no

post@vbsfau.no