FAU skoleåret 2018/2019

Den 15. november 2018, ble FAU registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som “Foreningen FAU Valderøy Barneskule”. I forbindelse med dette ble det skrevet vedtekter (se PDF).

Dokumenter

Les også: Kva er FAU?

Hva jobber FAU med for tiden?

Trafikksikkerhet

Som dere sikkert har fått med dere, er det nå gjeninnført ordning med Trafikkvakter. Disse vil stå primært ved rundkjøringen, men også ved parkeringen, for å sikre god flyt i trafikken, samt minne om hvilke regler som gjelder for trafikken på skolens område. (Disse ble delt ut som ranselpost med felt for underskrift). Det er i utgangspunktet blitt tatt hensyn til “morgenrushet”, da dette fortsatt virker å være et stort problem.

Det vil muligens bli aktuelt med såkalte “flaggvakter” strategisk plassert i krysningspunkter langs med skoleveiene, men dette er fortsatt et tema for diskusjon og dermed ikke klarlagt.

Det er opprettet dialog med Teknisk Etat i Giske kommune, i forbindelse med oppmerking og skilting.

Det er opprettet kontakt med Trygg Trafikk avd. Møre og Romsdal og Politiet, for kontinuerlig veiledning og samarbeid i forbindelse med holdningsskapende arbeid rundt trafikksikkerhet på skolen.

Fokus på bruk av refleks, hjelm og andre sikkerhetstiltak i trafikkbildet vil være en “rød tråd” gjennom dette skoleåret, og videreføres også til neste år.

Prosjekt

Det er opprettet en egen komité i FAU som arbeider med et prosjekt rundt utarbeidingen av et spesifikt klasserom tiltenkt elevene. Dette er et “Teknologirom”, der elevene skal fremover få lov til å arbeide med og utvikle sine teknologiske kunnskaper.

Annet

FAU arrangerer diverse tilstelninger, bl.a. Haustfest for 1.-4. trinn, 17. Mai, innsamling, m.m. Det vil også bli planlagt eget årlig arrangement for 5.-7. trinn med oppstart 2019.

Alle foreldre og foresatte oppfordres til å holde seg oppdatert på FAU sitt arbeid gjennom oppdaterte sakslister og referat på skolens hjemmeside under “heim-skule” og “FAU”.

Har du saker du vil fremme i FAU? Send mail til: post@vbsfau.no eller ta kontakt med klassekontakt/FAU-leder. FAU samarbeider tett og kontinuerlig med skolen og rektor. Hvis du har noen spørsmål ber vi deg rette disse direkte til FAU ved bruk av post@vbsfau.no. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får svar, men vi jobber med å få til en responstid på maksimum 2 døgn.

NB! Dersom din henvendelse gjelder en navngitt elev/lærer på skolen, ber vi deg om å rette ditt spørsmål direkte til rektor, så vil eventuelt skolen sende henvendelsen videre til FAU dersom vi kan bidra.

Styret

Leder: Siv Berger. leder@vbsfau.no
Kasserer: Jenny-Ann Bjørge. kasserer@vbsfau.no
Sekretær: Anja Løkling. sekretar@vbsfau.no