Referat 4/12-18

Referat for FAU-møte tirsdag 4/12-2018 kl. 19.00 Tilstede (ifølge Spond): Elin Mari Skjong, Lydia Blindheim, Jenny-Ann Bjørge, Ann Lisbeth Nilsen, Tor André Ulla Eiken, Annalena Gjøsund, Siv Berger, Therese Zahl, …