Agenda FAU-møte 5/2-19

Oppmøte; kl. 19.00-20.30 Det er viktig at alle klasser ved skolen er representert ved hvert møte. Dersom ikke representant kan stille, er det viktig at vara stiller. Leder ønsker velkommen …