FAU Valderøy Barneskole

Hvem er vi? Styret; FAU-Leder; Silje Brungot Nestleder; Kasserer; Jenny-Ann Valderhaug Sekretær; Anja Løkling Samt alle Foreldrerepresentanter og Vara for alle klasser fra 1.-7. trinn. Vi i FAU er opptatt …

Agenda FAU-møte 5/2-19

Oppmøte; kl. 19.00-20.30 Det er viktig at alle klasser ved skolen er representert ved hvert møte. Dersom ikke representant kan stille, er det viktig at vara stiller. Leder ønsker velkommen …

FAU skoleåret 2018/2019

Den 15. november 2018, ble FAU registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som “Foreningen FAU Valderøy Barneskule”. I forbindelse med dette ble det skrevet vedtekter (se PDF). Dokumenter Kontaktinformasjon FAU-representanter Godkjent …